VBAG

Over de VBAG

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze werd in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Kwaliteit en actieve rol

Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

Werkvormen

Onze leden zijn herkenbaar aan een VBAG-licentienummer en de beroepstitel 'Natuurgeneeskundige'. Hieronder vallen de werkvormen: Natuurgeneeswijzen, Lichaamsgerichte therapie, Oosterse geneeskunde, Psycho-sociale therapie en Beweegzorg. Uitleg over deze werkvormen zijn te vinden bij 'Voor consument' subpagina 'Wat zijn natuurlijke geneeswijzen?
https://vbag.nl